NLP psykoterapi

Afklaring og behandling af mentale begrænsninger

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro
Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

Visuelt – det, vi ser
Auditivt – det, vi hører
Kinæstetisk – det, vi føler
Olfaktorisk – det, vi lugter
Gustatorisk – det, vi smager

Lingvistisk
Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via: Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering eller psykologi
Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

Psykologiske og pædagogiske værktøjer

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.​

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vores måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for:

 • At lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater
 • At få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig
 • At skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre
 • At forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer

Inden for NLP psykoterapi arbejder vi med følgende forudsætninger.

Vi antager, at:

 • Mennesker laver landkort
 • Landkortet er ikke det samme som landskabet
 • Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv
 • Nogle landkort ligger uden for bevidstheden
 • Der er en positiv intention bag enhver adfærd
 • Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed
 • Den person eller part, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse
 • Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder
 • Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver
 • Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer
 • Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv