METAsundhed

Gå et niveau op og se det hele i et større perspektiv – få en forklaring på hvorfor din krop reagerer, som den gør – find den bagved liggende årsag til dit fysiske symptom.​

Kender du det, at blive ”syg” når man endelig har ferie. Man har været udsat for noget som gør, at man arbejder alt for hårdt, lader sig stresse eller træde over grænser og ikke lytter sin krop. Når man så får ferie, er det løsningen og derfor går kroppen i gang med at helbrede sig selv med feber, forkølelse, betændelse osv. FIND ÅRSAGEN TIL AT DU LADER DIG PÅVIRKE, og du kan blive fri for, det sker igen.

Med en METAsundheds analyse får du:

  • Identificeret årsagen
  • Forklaring af sammenhængen mellem dine tanker, krop og adfærd
  • En forståelse af din krops aktuelle og naturlige biologiske proces
  • Metoder til hvordan årsagen kan løses hele vejen rundt fysisk, mentalt og socialt
  • Et helt nyt syn på hvad sygdom og sundhed er

​Grundtanken er at forstå den biologiske proces og vælge terapier og behandlinger, der støtter den naturlige helbredelse. Det kan både være traditionel-, komplementær- og alternativ medicin. Det vigtigste er at finde ud af, hvad der virker, til lige netop dig. Her kan jeg blandt andet tilbyde Tankefelt terapi og Nlp psykoterapi.​

​Metasundhed/metamedicin er et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens.

Det er en model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd, både i forhold til tidligere, nuværende og fremtidige symptomer.​

METAsundhed / METAmedicin er et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens. METAsundhed sætter lighedstegn ved årsag og udfald. Der er altid en årsag til,  et bestemt udfald. Eksempelvis et fysisk symptom et bestemt sted på kroppen er ikke tilfældigt – der er en årsag.

Årsagen kan være installeret i dig for længe siden, men der kan gå lang tid, inden du mærker noget til det. Få et følelsesmæssigt svar på, hvorfor du er syg.

Årsagen vil altid være et chok du har været udsat for på et givent tidspunkt, som var

Uventet, Dramatisk, Isolerende og med Nul strategi.

Chokket kan være af mindre betydning, hvis du tolker det i dag. Men på daværende tidspunkt, har den tolkning du lavede, til det der skete, været betydelig og dine tanker og handlinger vil bevidst eller ubevidst have afsæt derfra.

Et chok kan også være givet videre fra vores forældre ubevidst. Kender du det, eller kender du nogen som er meget påpasselige, angste eller har en anden uhensigtsmæssig adfærd, som du, når du kender forældrene kan tænke, ”selvfølgelig”!

Grunden til at man ikke kæder ”et gammelt chok” sammen med sit nuværende symptom, kan være fordi der er mange år imellem de to ting.

​Når du udsættes for et chok sætter det sig i hjernen og i din krop. Lige som med alt muligt andet, er det ikke tilfældigt hvor i hjernen det sætter sig. Bestemte steder i hjernen, hører til bestemte steder af kroppen. Igennem forskning og studier på patienter har man fået kortlagt hvad der er årsag til specifikke bestemte symptomer.​

Der er 2 faser i et sygdoms forløb; konfliktfasen og helbredelsesfasen som også kaldes den kolde fase og den varme fase. Almindelige symptomer, som vi plejer at kalde sygdomme – såsom eksem, forkølelse, feber og cancer – er ikke sygdomme ifølge metamedicin, men en del af sygdomsprocessen som følge af et konfliktchok. Mange af disse symptomer kommer, når du har fundet en løsning på det, der var problemet. Det vil sige at man rent faktisk skal tænke mange symptomer som helbredelse fremfor sygdom.

​Helbredelsesfasen varer lige så længe som konfliktfasen, med mindre man får bearbejdet årsagen til den uhensigtsmæssige adfærd / tanke. Dette kan evt. behandles med Nlp psykoterapi eller Tankefeltterapi (læs herom et andet sted) som viser sig at være ret effektiv.​

METAmedicin forbinder etableret lægevidenskab med komplementær terapi og alternativ terapi.

Vælg METAsundhed fordi du vil have det optimale ud af DIT LIV