Konsulentbistand

Konsulentbistand indenfor det sociale felt

  • Børn, unge, familier, plejefamilier, opholdssteder, skoler, institutioner og kommuner
  • Rådgivning og samtaler
  • Se bag den uhensigtsmæssige adfærd.​
  • Se flere muligheder
  • Guidning til bedre beslutninger
  • Øg bevidsthed til handlekraft